Trung tâm Giải pháp Quản trị Doanh nghiệp - Công ty Công nghệ Thông tin VNPT

Địa chỉ Tòa nhà Internet Lô 2II, làng Quốc Tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Thông tin liên hệ:
Mr. Lê Sỹ Hậu
Di động: 0888012333
Cố định: 024.3793.8922 hoặc 024.3793.8924 
Email: hauls@vnpt.vn