Trung tâm Giải pháp Quản trị Doanh nghiệp - Công ty Công nghệ Thông tin VNPT

Địa chỉ:   57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Thông tin liên hệ:
Mr.          Lê Sỹ Hậu (Trưởng phòng Phát triển phần mềm 5)
Di động: 0888.012.333
Cố định: 024.3793.8922 hoặc 024.3793.8924 
Email:     hauls@vnpt.vn