Phần mềm VNPT HRM dành cho đơn vị sản xuất

               Kết quả hình ảnh cho Hồ sơ nhân sự icon
Quản lý hồ sơ nhân sự tập trung
Ngoài các thông tin chi tiết trong hồ sơ, lý lịch nhân sự, thông tin chi tiết của nhân viên trong toàn bộ quá trình làm việc tại doanh nghiệp được lưu lại và quản lý dễ dàng.
Quản lý BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Quản lý hồ sơ và quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Theo dõi lịch sử tăng giảm mức đóng cũng như tỷ lệ đóng. Thực hiện thanh toán bảo hiểm một cách dễ dàng.


    

Đáp ứng quy trình chấm công phức tạp
Không giới hạn số ca làm việc, lấy dữ liệu chấm công theo nhiều phương thức, quản lý số ngày nghỉ phép năm, phương pháp tổng hợp công tháng theo quy định của từng doanh nghiệp

Tính lương theo cách của bạn
Có thể áp dụng nhiều phương pháp tính lương trong 1 đơn vị. Một cấu trúc lương có thể bao gồm nhiều thành tố lương khác nhau, tùy theo tường doanh nghiệp.