Phần mềm VNPT-HRM cho các đơn vị thương mại dịch vụ

         Phần mềm VNPT ERP cho ngành thương mại dịch vụ được sử dụng trền nền tảng web, lưu trữ dữ liệu tập trung, có thể truy cập mọi lúc mọi nơi khi truy cập internet, có thể truy cập bằng các thiết bị PC, laptop, điện thoại thông minh, máy tính bảng,.... Phần mềm VNPT ERP phù hợp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ đang đối mặt với những thách thức về quy trình nghiệp vụ phức tạp trong khi nhiều phần mềm hiện có lại rời rạc, giải quyết vấn đề manh mún, không thống nhất, không theo quy trình.

Mô hình tổng thể hệ thống quản trị doanh nghiệp thương mại dịch vụ trong gói giải pháp quản trị doanh nghiệp VNPT - ERP:Quy trình nghiệp vụ xử lý đơn hàng trên phần mềm dành cho doanh nghiệp thương mại dịch vụ (không bao gồm bán lẻ):


Quy trình nghiệp vụ xử lý đơn hàng trên phần mềm dành cho doanh nghiệp bán lẻ: