VNPT ERP cho doanh nghiệp Sản Xuất

Với một doanh nghiệp sản xuất, bạn sẽ cần sử dụng những phân hệ sau:
 • Quản trị quan hệ khách hàng, nhà cung cấp.
 • Quản lý bán hàng.
 • Quản lý mua hàng.
 • Kế toán & Tài chính.
 • Quản lý kho.
 • Quản lý nhân sự (HRM).
 • Hoạch định nguồn lực sản xuất (MRP).
 • Quản trị dự án.
 • Quản lý BSC/KPI, 
 • Cổng thông tin Portal, 
 • Quản lý đại hội cổ đông
Mô hình tổng thể hệ thống quản trị doanh nghiệp cho đơn vị sản xuất:

                                            

 

Toàn bộ hệ thống ERP không phải là sự lắp ghép đơn giản của các phần mềm đơn lẻ bao gồm các phân hệ trên mà là sự tích hợp có hệ thống, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, quy trình tự động sinh chứng từ (dự thảo) liên quan trong luồng thao tác sử dụng phần mềm cũng như luồng tác nghiệp thực tế, giải quyết các bài toán tích hợp mà các hệ thống rời rạc khác không thể thực hiện được.

                                                     

Thông tin tập trung, chính xác, kịp thời: Thông tin cập nhật theo thời gian thực và được lưu lại theo từng nguồn cấp tin nên đảm bảo chính xác, đầy đủ do dễ dàng phát hiện vị trí lỗi dữ liệu để kịp thời sửa chữa. Mặt khác, việc ứng dụng quản trị cơ sở dữ liệu trực tuyến giúp lãnh đạo truy xuất các dữ liệu, báo cáo mọi lúc, mọi nơi dễ dàng và thuận tiện.


Hệ thống báo cáo phân tích BI (Business Intelligence) đơn giản và mạnh mẽ. Hỗ trợ người dùng chủ động khai thác thông tin từ hệ thống (và tích hợp với các hệ thống khác) để tạo báo cáo, kết xuất dữ liệu theo yêu cầu quản trị riêng biệt của các giai đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh, không còn bị bó buộc vào các mẫu báo cáo cứng theo khuôn khổ cố định truyền thông. Cho phép thông kế theo nhiều tiêu chí rất linh động và kết hợp nhiều chiều.
Tối ưu hóa quy trình hoạt động, lập quy trình tiêu chuẩn thích ứng với các quy trình kinh doanh đặc thù để từ đó sẽ đưa đến việc tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả nguồn lực, tăng cường giám sát hoạt động.
Phần mềm ERP giúp giảm thiểu các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động do dữ liệu từ các bộ phận được liên kết và kế thừa nhau, với những ràng buộc bởi các thuật toán giúp dễ dàng phát hiện lỗi phát sinh trong dữ liệu. Thay vì phải đi dò từng con số khi sử dụng tính toán bằng excel.
Hạn chế các lỗ hổng thông tin, đảm bảo an toàn bí mật kinh doanh cho doanh nghiệp.