Quản lý & Hoạch định nguồn lực Sản xuất (MRP)

Phân hệ Quản lý & Hoạch định nguồn lực Sản xuất (Manufacturing Resources Planning) cho phép lên kế hoạch, đặt hàng, lưu kho, sản xuất và lắp ráp sản phẩm từ các nguyên vật liệu thô và các bộ phận. Nó xử lý việc tiêu thụ và sản xuất sản phẩm theo hóa đơn nguyên vật liệu và các hoạt động cần thiết đối với máy móc, công cụ hay nguồn nhân lực theo các công đoạn sản xuất.

Hoạch định nguồn lực sản xuất: Tất cả các hoạt động sản xuất và lắp ráp được quản lý bởi VNPTERP. Tự động sắp xếp các lệnh sản xuất và hoạt động sản xuất. Rà soát các kế hoạch được đề xuất với bố cục thông minh Kanban và Gantt. Sử dụng các tính năng phân tích tiên tiến để phát hiện "nút thắt cổ chai" (khâu yếu) trong năng lực sản xuất và vị trí hàng tồn kho.
Lập kế hoạch sản xuất hiệu quả: Các lệnh sản xuất và các hoạt động sản xuất được tự động lên lịch dựa trên các quy tắc mua sắm, số lượng dự báo và nhu cầu (nhu cầu cho phần một phần dựa trên mức độ tiêu thụ).
Xác định linh hoạt dữ liệu tổng thể: Linh hoạt tạo ra các Định mức nguyên liệu, quy trình sản xuất tùy chọn, thay đổi phiên bản và tạo các Định mức nguyên liệu ảo. Bạn có thể sử dụng BoM cho các lệnh sản xuất.
Mọi hoạt động đều rất linh hoạt: Trong quá trình sản xuất có thể chỉnh sửa thủ công tất cả các hoạt động đã được đề ra với mọi cấp độ. Với VNPTERP, bạn sẽ không bị bó buộc bởi một hệ thống cứng nhắc.
Lập kế hoạch cho các hoạt động sản xuất: Kiểm tra quy trình, kế hoạch và năng lực sản xuất. Nhanh chóng xác định các yêu cầu về nguồn lực và các khâu yếu để đảm bảo tiến độ sản xuất đáp ứng ngày giao hàng.
Giao diện làm việc trực quan & hiệu quả: Tổ chức các lệnh sản xuất và các hoạt động sản xuất theo cách mà bạn thích. Xử lý các lệnh tiếp theo từ bố cục danh sách, kiểm soát trong bố cục lịch hoặc chỉnh sửa kế hoạch trong bố cục Gantt.
Tích hợp đầy đủ với các phận hệ khác: Phân hệ hoạch định nguồn lực sản xuất được tích hợp chính xác với các phân hệ bán hàng và mua hàng. Việc tích hợp với phân hệ kế toán cho phép xác định giá trị kế toán thời gian thực và báo cáo sâu hơn về các khoản doanh thu và chi phí của hoạt động sản xuất.
Các đặc điểm nổi bật:
  • Hàng lấy từ kho / Sản xuất khi đặt hàng
  • Đa cấp định mức nguyên vật liệu, không giới hạn
  • Đa công đoạn sản xuất, không giới hạn
  • Công đoạn sản xuất và nhân công tích hợp với kế toán quản trị
  • Tính toán lịch trình định kỳ
Cho phép duyệt các hóa đơn nguyên vật liệu theo cấu trúc hoàn chỉnh bao gồm các hóa đơn con và hóa đơn ảo
  • Báo biểu / Báo cáo của phân hệ quản lý sản xuất bao gồm:
  • Các trường hợp mua sắm ngoại lệ (dưới dạng biểu đồ)
  • Biến thể giá trị tồn kho (dưới dạng biểu đồ)
  • Phân tích đơn hàng sản xuất

 --------------------------
Tài khoản truy cập hệ thống dùng thử:
Link dùng thử: https://demo.vnerp.vn
Tài khoản: demoerp@vnpt.vn
Mật khẩu: 123456