Phân hệ Quản lý Dự án (Project Management)

Quản trị dự án: Quản trị dự án theo thời gian thực và cộng tác của VNPTERP giúp doanh nghiệp hoàn thành tốt công việc của mình. Theo dõi tất cả các hoạt động, từ những cái tổng thể đến những chi tiết nhỏ, từ hợp đồng của khách hàng đến việc thanh toán.

Được thiết kế để phù hợp với quy trình của doanh nghiệp: Tổ chức các dự án xung quanh quy trình của doanh nghiệp. Các nhiệm vụ (task) và các vấn đề phát sinh được giải quyết bằng bố cục Kanban, các nhiệm vụ dự kiến sử dụng biểu đồ Gantt và theo dõi tiến độ bằng giao diện lịch. Mỗi dự án có thể được chia thành các giai đoạn cho phép các bộ phận thực hiện công việc một cách tối ưu.
Sử dụng dễ dàng: Giao diện dễ sử dụng mà không tốn thời gian tìm hiểu. Mọi hành động diến ra ngay lập tức, vì vậy không có gì ngăn cản bạn và quy trình sản xuất.
Làm việc cộng tác: Sử dụng các cuộc trò chuyện mở để giao tiếp với đồng nghiệp hoặc khách hàng, chia sẻ yes kiến và tài liệu về nhiệm vụ hay các vấn đề phát sinh. Tích hợp thảo luận nhanh với email. Nói chuyện với những người dùng khác hoặc khách hàng với tính năng chat trực tiếp.
Soạn thảo tài liệu cộng tác: Hợp tác chỉnh sửa các thông số kỹ thuật tương tự hoặc biên bản họp ngay bên trong ứng dụng. Các tính năng soạn thảo cộng tác (etherpad) kết hợp cho phép một số người làm việc trên cùng một nhiệm vụ, cùng một lúc.
Chức năng này rất hiệu quả cho các cuộc họp scrum, biên bản cuộc họp hoặc thông số kỹ thuật phức tạp. Mỗi người dùng có màu sắc riêng của họ để đánh dấu nội dung soạn thảo và bạn có thể xem lại toàn bộ quá trình tạo ra các nội dung đó.
Hoàn thành công việc: Nhận thông báo về các sự kiện được theo dõi để cập nhật những gì quan tâm. Sử dụng các chỉ báo trực quan màu xanh/đỏ để xem lướt những công việc đã được thực hiện và những việc yêu cầu cần chú ý.
Bảng chấm công, hợp đồng và hóa đơn: Dự án sẽ được tự động tích hợp với hợp đồng khách hàng cho phép bạn tạo hóa đơn dựa trên thời gian, nguyên vật liệu và bảng chấm công hàng ngày dễ dàng.
Theo dõi vấn đề phát sinh: Tách biệt các vấn đề phát sinh trong một dự án để tập trung giải quyết chúng tốt hơn. Tích hợp tương tác khách hàng về mọi vấn đề phát sinh và nhận được báo cáo chính xác về hoạt động của đội ngũ thực hiện.

 
--------------------------
Tài khoản truy cập hệ thống dùng thử:
Link dùng thử: https://demo.vnerp.vn
Tài khoản: demoerp@vnpt.vn
Mật khẩu: 123456