Phân hệ Quản lý Kho (Warehouse)

Hệ thống quản lý kho: Giảm thời gian quản lý, tự động thực hiện các nghiệp vụ kho, giảm mức hàng tồn kho và nhận được truy xuất nguồn gốc đầy đủ về các hoạt động với hệ thống kiểm kê ghi sổ kép của VNPTERP.

Giảm thời gian xử lý các nghiệp vụ kho: VNPTERP chuẩn bị tất cả các nghiệp vụ kho theo quy tắc giao nhận của riêng bạn: các quy tắc đẩy, quy định kéo, làm theo đơn đặt hàng, các quy tắc tồn kho tối thiểu, vv... Tối ưu hóa việc lập kế hoạch và công việc của người quản lý để giảm thời gian xử lý.
Tự động hóa các nghiệp vụ: Thiết lập các nghiệp vụ giao nhận, đóng gói và dịch chuyển nội bộ theo lịch trình tự động bằng cách sử dụng quy tắc định tuyến của riêng bạn. Quy tắc đẩy và kéo các quy định để tổ chức một kho hoặc để quản lý các dịch chuyển của hàng hóa giữa một số kho.
Tạo các truy xuất nguồn gốc đầy đủ: Bao quát tất cả các kho hàng bằng cách truy xuất tất cả các nghiệp vụ trong quá khứ và các giao dịch hàng tồn kho trong tương lai. Theo dõi chi tiết tất cả các di chuyển kho, không chỉ trong kho mà còn trong các kho đối ứng (khách hàng, nhà cung cấp hoặc các địa điểm sản xuất).
Giảm mức tồn kho: Cho phép thiết lập lượng tồn kho tối thiểu để tự động mua sắm với số lượng được tính chính xác để có được mức tồn kho quy định tối ưu.
Tích hợp đầy đủ với các phân hệ khác: Phân hệ quản lý kho của VNPTERP được tích hợp đầy đủ với phân hệ mua hàng, bán hàng để có dự báo chính xác. Việc tích hợp với kế toán cho phép định giá hàng tồn kho theo thời gian thực và báo cáo chi tiết về các khoản thu chi trong nghiệp vụ quản lý kho.
Theo dõi số serial: Gán số thứ tự từng bước giao nhận hàng. VNPTERP quản lý nhiều lô hàng hóa (lô hàng giống hệt nhau) hoặc rất nhiều phương thức bố trí kho (giá, hộp, vv) để giúp người dùng có được đầy đủ truy xuất nguồn gốc ngược và xuôi.
Quản lý vị trí hàng hóa trong kho dễ dàng hơn: Quản lý từng vị trí riêng của hàng hóa để trong hay ngoài kho, kho của khách hàng, kho của nhà cung cấp hoặc hàng tồn tại kho sản xuất với hệ thống quản lý đa kho của VNPTERP dựa trên cấu trúc vị trí thứ bậc.
Báo cáo và bảng thông tin: Có được những thông tin bạn cần để đưa ra các quyết định đúng đắn hơn. Thiết kế bảng thông tin tùy chỉnh để có một cái nhìn bao quát hơn về năng lực kho hàng trong nháy mắt. Đi sâu hơn vào các báo cáo theo thời gian thực mà bất kỳ ai cũng có thể tạo và chia sẻ. 
Các đặc điểm nổi bật:
 • Quản lý & theo dõi Lịch sử lưu chuyển hàng hóa và lập kế hoạch,
 • Hỗ trợ Đa phương thức: Nhập trước xuất trước (FIFO), nhập sau xuất trước (LIFO), v.v.)
 • Định giá tồn kho (giá tiêu chuẩn hoặc bình quân, ...)
 • Khả năng Mạnh mẽ khi khi đối diện với sự sai khác giữa tồn kho thực tế và tồn kho sổ sách
 • Các quy tắc xếp lại tự động (quy tắc mức tồn, JIT, v.v.)
 • Hỗ trợ mã vạch
 • Nhanh chóng phát hiện sai sót thông qua hệ thống Ghi sổ kép
 • Truy xuất nguồn gốc (Upstream / Downstream, Số seri, ...)
Báo biểu / Báo cáo của phân hệ quản lý kho hàng bao gồm:
 • Hàng nhập (dưới dạng biểu đồ)
 • Hàng xuất (dưới dạng biểu đồ)
 • Các trường hợp mua sắm ngoại lệ
 • Phân tích tồn kho
 • Hàng tồn kho cuối cùng
 • Phân tích lưu chuyển hàng hóa

 
--------------------------
Tài khoản truy cập hệ thống dùng thử:
Link dùng thử: https://demo.vnerp.vn
Tài khoản: demoerp@vnpt.vn
Mật khẩu: 123456