Phân hệ Kế toán & Tài chính (Finance & Accounting Management)

Công việc kế toán trở lên dễ dàng hơn: Giao diện đẹp và đầy đủ tính năng, phân hệ kế toán của phù hợp cho các doanh nghiệp ở mọi quy mô. Phân hệ kế toán của VNPTERP cung cấp thực thi các giao dịch tối ưu hơn cho đội ngũ kế toán khi làm việc với khách hàng và nhà cung cấp. Kích hoạt tính năng theo nhu cầu; từ phân tích tích hợp kế toán ngân sách, tài sản và nhiều công ty thành viên
Cách tốt hơn để làm việc cộng tác: Chia sẻ quyền truy cập đối với các nghiệp vụ phát sinh mới nhất cho các cộng sự trong nhóm và kế toán. Vì vậy tất cả mọi người sẽ được cập nhật những thông tin mới nhất và những thay đổi nếu có dù ở công ty, ở nhà hay đang đi trên đường.
Kết nối với tài khoản ngân hàng: Cập nhật sao kê ngân hàng và cân đối chúng chỉ trong một vài cú nhấp chuột. Chuẩn bị các lệnh thanh toán dựa trên hoá đơn nhà cung cấp và các yêu cầu cụ thể.
Thanh toán nhanh hơn: Tạo và gửi hóa đơn chuyên nghiệp và nhận thanh toán trực tuyến. Không cần phải gửi nhắc nhở theo dõi công nợ - chỉ đơn giản là thiết lập và tự động hoá theo dõi để thúc đẩy vệc thanh toán nhanh hơn.
Tích hợp với phân hệ bán hàng: Tự động tạo hoá đơn từ phân hệ bán hàng, lệnh giao hàng hoặc căn cứ về thời gian và nguyên liệu. Chi phí hóa đơn vào các dự án cho khách hàng chỉ trong một vài cú nhấp chuột.
Tích hợp với phân hệ mua hàng: Tạo hoá đơn nhà cung cấp dựa trên đơn đặt hàng. Thời gian thực các báo cáo định giá hàng tồn kho được tự động cập nhật trong tài khoản.
Kế toán quản trị: Tích hợp các hoạt động kế toán quản trị với bảng chấm công, các dự án, hóa đơn, chi phí, vv... Không cần phải ghi lại các giao dịch, tất cả các mục phân tích tự động được đăng theo các quy tắc quản trị.
Quản lý tài sản, theo dõi thu chi, kiểm soát ngân sách, kế toán phân tích đa cấp; VNPTERP có tất cả các tính năng cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh một cách trôi chảy.
Phù hợp với các doanh nghiệp với quy mô khác nhau: VNPTERP hỗ trợ nhiều loại tiền tệ, nhiều người dùng có quyền truy cập khác nhau, nhiều công ty với đối soát theo thời gian thực và kế hoạch phân tích không giới hạn.
Chế độ kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam: Phân hệ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động theo chế độ kế toán Việt Nam với đầy đủ các báo cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Báo cáo tài chính theo QĐ 15/2006/QD-BTC
  • Báo cáo tài chính theo QĐ 48/2006/QD-BTC
  • Báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC