Giải pháp phần mềm Quản lý nhân sự & Tiền lương

Quy trình tuyển dụng: Phân hệ này cho phép theo dõi các công việc, vị trí còn trống, đơn ứng tuyển, phỏng vấn, xử lý các quy trình tuyển dụng một cách tự. Nó được tích hợp với cổng email để tự động lấy các email gửi đến từ các ứng viên và tự động lưu trữ hồ sơ ứng viên (nộp bằng email) trong danh sách các hồ sơ ứng tuyển. Nó cũng được tích hợp với hệ thống quản lý tài liệu để lưu trữ và tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu CV và tìm ra ứng viên mà bạn đang tìm kiếm. Tương tự, phân hệ được tích hợp với Phân hệ Khảo Sát cho phép bạn xác định các cuộc phỏng vấn cho các công việc khác nhau. Cho phép xác định các giai đoạn khác nhau của cuộc phỏng vấn và dễ dàng đánh giá ứng viên từ giao diện kanban.
Danh bạ nhân viên: Có cái nhìn tổng quan đối với tất cả các thông tin quan trọng trong hồ sơ nhân viên. Một số thông tin được giới hạn cho các nhà quản lý nhân sự, còn lại là công khai để nhân viên trong công ty dễ dàng tìm kiếm thông tin của nhau. 
Bảng chấm công: Phân hệ này cung cấp một giao diện cho phép bạn không những quản lý được sự Có/Vắng (Vào/Ra) mà còn còn quản lý cả các bảng chấm công theo kỳ. Hạng mục chấm công được tạo hàng ngày bởi mỗi nhân viên. 
Ghi chép và Xác nhận các bảng chấm công (timesheet) & Có/Vắng một cách dễ dàng: Phân hệ này cung cấp một giao diện cho phép bạn không những quản lý được sự Có/Vắng (Vào/Ra) mà còn còn quản lý cả các bảng chấm công theo kỳ. Hạng mục chấm công được tạo hàng ngày bởi mỗi nhân viên. Cuối một kỳ chấm công (Timesheet Period - được định nghĩa trước), các nhân viên xác nhận bảng chấm công của họ và quản lý phải phê duyệt các bảng chấm công này.
Quản lý nghỉ: Cho phép nhân viên gửi yêu cầu nghỉ phép, sau đó người quản lý sẽ xem xét yêu cầu để chấp thuận hay từ chối chúng. Bằng cách này, có thể kiểm soát kế hoạch nghỉ phép tổng thể của công ty hoặc phòng ban. 
Theo dõi chi phí: Cho phép nhân sự tự ghi lại các công tác phí hoặc chi phí liên quan và gửi tới người có thẩm quền để chờ phê duyệt. Tích hợp với kế toán để thực hiện việc thanh toán 
Quản lý BHXH, BHYT, BHTN: Quản lý hồ sơ và quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Theo dõi lịch sử tăng giảm mức đóng cũng như tỷ lệ đóng. Thực hiện thanh toán bảo hiểm một cách dễ dàng.
Hợp đồng lao động: Quản lý tất cả thông tin cần thiết của một hợp đồng lao động như: thời gian thử việc, mức lương, cấu trúc lương.
Tính lương: Phân hệ được thiết kế một cách tổng quát để phục vụ cho mọi quy tắc quản lý lương một cách cơ bản và tổng quát nhất, đồng thời sẵn sàng để tích hợp với các phân hệ khác để nâng cao và mở rộng chức năng cho việc quản lý lương tổng thể cho Doanh nghiệp.
Phân hệ Tiền lương Tổng quát là một phân hệ cơ bản được thiết kế một cách tổng quát để phục vụ cho mọi quy tắc quản lý lương một cách cơ bản và tổng quát nhất, đồng thời sẵn sàng để tích hợp với các phân hệ khác để nâng cao và mở rộng chức năng cho việc quản lý lương tổng thể cho Doanh nghiệp.
Một số tính năng tiêu chuẩn của phân hệ này như sau
  • Chi tiết nhân viên
  • Hợp đồng nhân viên
  • Hợp đồng dựa trên hộ chiếu
  • Trợ cấp/Giảm trừ
  • Cho phép cấu hình lương cơ bản/tổng/thực thu
  • Phiếu lương nhân viên
  • Đăng ký tiền lương hàng tháng
  • Tích hợp với phân hệ quản lý ngày nghỉ phép
--------------------------
Tài khoản truy cập hệ thống dùng thử:
Link dùng thử: https://demo.vnerp.vn
Tài khoản: demoerp@vnpt.vn
Mật khẩu: 123456