Phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức

I. GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trong việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng phòng, ban, CBCC, CV được phép xem, sửa, xóa… và đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ.

II. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH:

 

 

Khi cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với nhân viên hỗ trợ của chúng tôi:

Ms 
Phạm Thị Thúy Hằng
 

ĐT: 0945.087.285 

Email: hangpham@vnpt.vn